Kontakt : +48 502-147-140

Radca prawny

Katarzyna Skarżyńska

O mnie

Misja jaka przyświeca mojej pracy to przede wszystkim dwie zasady
Pierwsza zasada to pomoc w rozwiazywaniu problemów. Staram się poszukiwać najlepszej alternatywy a następnie działać na tyle elastycznie, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.

Druga zasada to próba rozwiązania problemów poprzez rozmowę, znalezienie kompromisu i polubownego wyjścia z sytuacji."

Kierując się tymi zasadami po studiach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdecydowałam się na aplikację sądową, którą ukończyłam w roku 2001, a następnie aplikację radcowską.

Pracę radcy prawnego rozpoczęłam w roku 2006. Od roku 2008 prowadzę indywidualną kancelarię radcowską.

W roku 2016r. Uzyskałam certyfikat mediatora i uzyskałam wpis się na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych we Włocławku, Płocku oraz Toruniu.

Jeżeli potrzebujesz porady, jestem do Twojej dyspozycji.
Wystarczy tylko wcisnąć przycisk.


Porozmawiajmy

Specjalizacje

W pracy zawodowej zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa cywilnego i rodzinnego, prawa pracy oraz mediacją.


Swoje działania koncentruję na obsłudze podmiotów działających na rynkach telekomunikacyjnych, paliwowych, budowlanych, a także funkcjonowaniu stowarzyszeń.


Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności, w tym zakresie świadczę usługi osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz podmiotom gospodarczym działającym w formie spółek handlowych.


Profesjonalizm i skuteczność działania oparta na pełnym zaangażowaniu i profesjonalizmie spowodowała, że zaufały mi reprezentujące różnorodne dziedziny gospodarki firmy i przedsiębiorstwa z Wybrzeża, Torunia, Włocławka, Radomia, Warszawy i Czech.

Windykacja należności

 • Wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem na etapie przedsądowym oraz sądowym,
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika przed wszczęciem postępowania,
 • Prowadzenie postępowania sądowego,
 • Postępowania egzekucyjne, ukierunkowane na odzyskanie pełnej kwoty zadłużenia wraz z kosztami sądowymi oraz egzekucyjnymi poniesionymi przez wierzyciela,
 • Nadzór egzekucji komorniczej,
 • Przygotowanie raportów z prowadzonych działań windykacyjnych,

Prawo Cywilne

 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego
 • Sporządzanie umów i projektów umów dotyczących wszelkich czynności prawnych,
 • Opiniowanie i negocjację umów,
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wszelkiego rodzaju umów.
 • Bieżące doradztwo z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego, prawa własności intelektualnej, prawa administracyjnego,
 • Opracowywanie pozwów, interwencji, apelacji, kasacji, skarg i sprzeciwów,
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych,
 • Prowadzenie spraw spadkowych

Prawo rodzinne

 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
 • Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa (rozwody, separacje),
 • Sprawy związane z alimentami,
 • Sprawy majątkowe (podział majątku wspólnego, majątkowe umowy małżeńskie).

Prawo pracy

 • 1.Przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • Tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.

Prawo gospodarcze i prawo spółek

 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek,
 • Doradztwo przy wyborze optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • Sporządzanie aktów założycielskich, statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń,
 • Prowadzenie postępowań rejestrowych spółek i wszelkich innych podmiotów gospodarczych, także działania w ramach rejestru zastawów i czynności z tym związanych,
 • Obsługę organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
 • Opracowywanie porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami,
 • Rozwiązywanie sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/ akcjonariuszami,
 • Przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych, także łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • Nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 • Postępowanie likwidacyjne w celu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

Mediacje

  Kancelaria prowadzi postępowania mediacyjne zlecone przez Sądy oraz Prokuraturę, w szerokim zakresie mediacje: cywilne, rodzinne pracownicze, gospodarcze, karne, także w sprawach nieletnich.
  Jako mediator pośredniczy w rozwiązywanie sporów bez konieczności skierowania sprawy do sądu gdzie wypracowana ugoda podlega zatwierdzeniu przez sąd. Są to:

 • sprawy rodzinne, małżeńskie np. ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty, podział majątku, zniesienia współwłasności,
 • sprawy cywilne np. o zapłatę, odszkodowanie, wykonanie umowy, istnienie umowy
 • sprawy spadkowe: dział spadku,
 • sprawy pracownicze: o wynagrodzenie, przywrócenie do pracy, przywrócenie warunków pracy i płacy,
 • sprawy gospodarcze,
 • sprawy karne także dotyczące nieletnich,

RODO

  Kancelaria oferuje pomoc prawną przy wdrożeniu procedur związanych z ochroną danych osobowych w firmie.

  Świadczymy usługi związane zarówno z dokonaniem audytu, jak również profesjonalne pokierowanie procesem przygotowania dokumentów w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

  Stawka cenowa do negocjacji